idea

Zdobycie wiedzy, o której piszę na tej stronie kosztowało mnie wiele lat pracy i przyniosło ze sobą wiele doświadczeń. Jestem przekonany, że każdy powinien ją przyswoić, ale wiem też, że w czasie krótkich spotkań grupowych czy indywidualnych nie da się jej w całości przekazać… 

Odpowiedzią na tę potrzebę są planowane przeze mnie szkolenia tygodniowe. Po tygodniu zajęć każdy uczestnik będzie miał tak zwany „big picture”, zostanie wyposażony w narzędzia do pracy własnej i treningów. Nie zabraknie inspiracji do samodzielnego poszukiwania wiedzy – wraz ze wskazówkami, jak i gdzie jej szukać.

Bardzo często spotykam się z pytaniami – „dlaczego tak?” – na zajęciach grupowych i indywidualnych. O ile są one całkowicie zasadne (sam też muszę wiedzieć, dlaczego coś ćwiczę), o tyle zwykle ani grupa ani dana osoba na spotkaniu indywidualnym nie ma czasu i cierpliwości na to, by zgłębić podstawę i istotę ćwiczonej rzeczy.

Widzę ogromną potrzebę, żeby jak najwięcej tancerzy i sportowców posiadało wspomniany „big picture”. Potrzebuje tego nasze zdrowie. Potrzebujemy tego my, chcąc się rozwijać w danym sporcie czy tańcu.

Wiedza DLACZEGO coś robimy jest bardzo ważna, ale przekazanie jej na krótkich zajęciach czy na indywidualnych godzinnych spotkaniach to po prostu „mission impossible”.

Serdecznie zapraszam na tygodniowe szkolenie!

PS Oczywiście zajęcia indywidualne też są możliwe – o tym dokładniej w zakładce szkolenia indywidualne

Kontakt